För Säker Datakommunikation

Idag erbjuder vi 8 produkter som täcker allt från singel servercertifikat till multidomäncertifikat.

Behöver du certifikat med längre löptid? Köp en prenumeration på 2 eller 3 år.

 

Bits kryptering

Dagars pengar tillbaka garanti

%

Gratis certifikat återutgivning

StandardSSL

StandardSSL certifikat är precis som namnet anger, vår standard produkt. Det är denna typ av certifikat du skall välja om du har en publik web-sida som skall skyddas med ett certifikat.

Mer information

StandardSSL certifikat är ett företagsvaliderat certifikat vilket innebär att vi kontrollerar både domän och företag innan vi ställer ut certifikatet.

StandardSSL Certifikat används på singeldomäner och Common Name (CN) i certifikatet måste vara ett fullständigt domännamn (Fully Qualified Domain Name) innehållande en registrerad domän och toppdomän (foretaget.com, foretaget.se och liknande).

StandardSSL Certifikaten har 256 bits kryptering och levereras med 2048 bits root certifikat.

Du har alltid möjlighet att få certifikatet återutgivet under certifikatets löptid. Kan vara bra om servern kraschar eller man skall byta servermiljö. Lägg en order och ange att det är återutgivning. Återutgivning är alltid kostnadsfri. CN i certifikatet kan inte förändras vid en återutgivning.

SEK 2.680 ex. moms
SEK 3.690 ex. moms
 
SEK 6.432 ex moms

BasicSSL

En intern websida som behöver säkras? Då är det detta certifikatet du skall välja. Det är ett domänvaliderat certifikat som är något billigare än StandardSSL certifikatet. Att det är domänvaliderat innebär att vi inte validerar själva företaget bara domänägandet.

Mer information

BasicSSL Certifikat används på singeldomäner och Common Name (CN) i certifikatet måste vara ett fullständigt domännamn (Fully Qualified Domain Name) innehållande en registrerad domän och toppdomän (foretaget.com, foretaget.se och liknande).

BasicSSL Certifikaten har 128/256 bits kryptering och levereras med 2048 bits root certifikat.

Du har alltid möjlighet att få certifikatet återutgivet under certifikatets löptid. Kan vara bra om servern kraschar eller man skall byta servermiljö. Lägg en order och ange att det är återutgivning. Återutgivning är alltid kostnadsfri. CN i certifikatet kan inte förändras vid en återutgivning.

SEK 995 (ex. moms)
SEK 1.695 (ex. moms)
SEK 2.465 (ex. moms)
 

Nöjda kunder

Minuters genomsnittlig handläggningstid

BasicSSL, billigaste certifikatet!

%

Gratis certifikat återutgivning

StandardUC

StandardUC Certifikat är den typ av certifikat du skall välja om ditt företag har Microsoft Exchange eller Office Communication Server, från version 2007 eller nyare miljö.

Mer information

Genom att använda Subject Alternative Name (SAN) fältet i ett StandardUC Certifikat kan du administrera flera SSL-anslutna websidor på en enda server, vilket eliminerar behovet av olika IP-adresser för websidorna vilket normalt sett är ett krav. Till skillnad från ett StandardSSL eller ett Standard WildCard certifikat så kan ett StandardUC Certifikat tillhandahålla SSL-säker kommunikation på ett antal olika domäner. Detta gör att säkerhetsadministrationen blir både mindre komplex och billigare. I ett StandardUC Certifikat kan du ha upp till 200 olika SAN och olika domäner inkl wildcard.

Antalet domäner kan uppdateras under certifikatets löptid, utökas antalet SAN, debiteras tillkommande SAN i förhållande till kvarvarande löptid av certifikatet. StandardUC Certifikat har även support för Microsoft Exchange Autodiscover, en ny funktion på Exchange plattformen, vilket i hög grad underlättar klientadministrationen.

StandardUC Certifikat är ett företagsvaliderat certifikat vilket innebär att vi kontrollerar även företaget i certifikatet och certifikatet kompletteras med företagets adress. Detta certifikat rekommenderas till publika sidor men kan naturligtvis även användas på interna sidor.

StandardUC Certifikat visar ett hänglås i web-läsaren och är betrott av 99,9% av dagens web-läsare

StandardUC Certifikat har 128/256 bits kryptering och levereras med 2048 bits root certifikat.

Behöver du göra förändring av SAN i certifikatet? Inga problem. Gör en ny CSR med de SAN som skall ingå och lägg en ny beställning, markera Återutgivning.

Grundlicens 1.850 SEK inkl 3 domänadresser  exkl moms |  Extra domänadress 390 SEK exkl moms per styck
Grundlicens 2.960 SEK inkl 3 domänadresser exkl moms |  Extra domänadress 590 SEK exkl moms per styck
Grundlicens 3.885 SEK inkl 3 domänadresser exkl moms.  |  Extra domänadress 865 SEK per styck exkl moms.
 

BasicSSL UC

BasicSSL UC Certifikat är den typ av certifikat du skall välja om ditt företag har Microsoft Exchange eller Office Communication Server, från version 2007 eller nyare miljö.

Mer information

Genom att använda Subject Alternative Name (SAN) fältet i ett BasicSSL UC Certifikat kan du administrera flera SSL-anslutna websidor på en enda server, vilket eliminerar behovet av olika IP-adresser för websidorna vilket normalt sett är ett krav. Till skillnad från ett BasicSSL eller ett BasicSSL WildCard certifikat så kan ett BasicSSL UC Certifikat tillhandahålla SSL-säker kommunikation på ett antal olika domäner. Detta gör att säkerhetsadministrationen blir både mindre komplex och billigare. I ett BasicSSL UC Certifikat kan du ha upp till 200 olika SAN och olika domäner inkl. WildCard.

Antalet domäner kan uppdateras under certifikatets löptid, utökas antalet SAN, debiteras tillkommande SAN i förhållande till kvarvarande löptid av certifikatet. BasicSSL UC Certifikat har även support för Microsoft Exchange Autodiscover, en ny funktion på Exchange plattformen, vilket i hög grad underlättar klientadministrationen.

BasicSSL UC Certifikat är ett domänvaliderat certifikat vilket innebär att vi kontrollerar domänen i certifikatet. Detta certifikat rekommenderas till interna sidor.

Behöver du göra förändring av SAN i certifikatet? Inga problem. Gör en ny CSR med de SAN som skall ingå och lägg en ny beställning, markera Återutgivning. Du betalar för tillkommande SAN i förhållande till certifikatets löptid.

Grundlicens inkl 3 domänadresser 995 SEK  | Extra domänadress 250 SEK/st exkl moms
Grundlicens inkl 3 domänadresser 1.695 SEK exkl moms | Extra domänadresser 392 SEK  exkl moms
Grundlicens inkl 3 domänadresser 2.465 SEK exkl moms |  Extra domänadress 550 SEK per st exkl moms

Dagars pengar tillbaka garanti

%

Webläsare som är kompatibla

Minuters genomsnittlig handläggningstid

Globalt, Sectigo säkerhets lösningar

StandardSSL WildCard

StandardSSL WildCard Certifikatet väljer du när du har fler än 3 web-adresser att certifiera under samma domän.

Mer information

Common Name (CN) i ett wildcard-certifikat måste innehålla en * (stjärna). Stjärnan ersätter allt till vänster om den,ett CN med *.foretaget.se ersätter t.ex secure.foretaget.se, mail.foretaget.se, login.foretaget.se

MEN har du en web-sida som heter t.ex. login.kund.foretaget.se måste du ha ett certifikat som heter *.kund.foretaget.se.

StandardSSL WildCard certifikat är ett företagsvaliderat certifikat vilket innebär att vi kontrollerar att man har behörighet till domänen och att företaget i ansökan existerar innan vi ställer ut certifikatet. Vilket gör att certifikatet även blir ett ID-kort för företaget.

Du har alltid möjlighet att få certifikatet återutgivet under certifikatets löptid. Kan vara bra om servern kraschar eller man skall byta servermiljö. Lägg en order och ange att det är återutgivning. Återutgivning är alltid kostnadsfri. CN i certifikatet kan inte förändras vid en återutgivning.

6.500 SEK exkl moms
10.000 SEK exkl moms
13.500 SEK exkl moms

Dagars pengar tillbaka garanti

%

Gratis certifikat återutgivning

CodeSign Certifikat

Ett Code Sign certifikat används för att signera dina nedladdningsbara filer. Signeringen ger användaren en garanti att produkten inte har blivit komprometerad sedan den publicerades. Signeringen talar även om vem som signerat dokumentet/filen.

Certifikatet levereras från och med den 25 april 2023 på USB-token. Priserna inkluderar token och frakt kostnad.

SEK 5344,50(ex. moms)
SEK 8127,00 (ex. moms)
SEK 9765,00 (ex. moms)

Sectigo, världsledande Certificate Authority.

Företag världen över litar på Sectigo

EV Certifikat

EV Certifikatet är ett certifikat med extra noggrann validering som ger den gröna adresslisten i web-läsaren. Bevisar för kunder och besökare att denna websidan tillhör ditt företag.

Mer information

Ett EV Certifikat levererar den högsta nivån av trovärdighet, den gröna adress-listen är ett säkerhetsbevis på att websidan inte är ett plagiat utan att den drivs av rätt företag.

EV Certifikatet är framtaget av de branschledande certifikatsleverantörerna för att stärka säkerheten vid e-handel, förhindra Phishing och för att tillhanda hålla det mest trovärdiga servercertifikatet. En visuell försäkran som hjälper e-handlare att öka trovärdigheten, undvika att varukorgar inte avslutas och bygger ett långsiktigt renomé

EV Certifikatet används också av finansinstitut, banker, försäkringsbolag mfl som vill undvika att bli indragna i internetbedrägerier.

SEK 4.730 (ex. moms)
SEK 7.050 (ex. moms)
SEK 10.640 (ex. moms)

EV Certifikat Multidomän

EV Certifikat med Multidomän funktion (MDC), dvs du kan lägga till namngivna subdomäner till ditt EV Certifikat. Det ingår 3 i grundpriset.

Mer information

MDC’sanvänder Subject Alternative Name (SAN) fältet så att du kan säkra upp till 100 fullständiga domännamn (fully qualified domains) i ett enda servercertifikat. EV teknologin adderar ytterligare trovärdighet till ditt företag på webben genom att adressfältet blir grönt så fort en kund kommer till en sida med ett EV Certifikat.

  • Enkelt och bekvämt – ett certifikat för alla dina subdomäner
  • Stora besparingar jämfört med att köpa individuella EV-certifikat
  • I grundpriset ingår 3 st subdomäner.
  • Förändra subdomänerna i certifikatet under hela certifikatets löptid. Tilläggsdebitering sker om antal subdomäner utökas.
  • Obegränsad server licens
  • Fri telefon eller e-mail support, välj själv

Grundlicens inkl 3 domänadresser SEK 5,715 exkl moms | Extra domänadresser SEK 1.905/st (ex. moms)
Grundlicens inkl 3 domänadresser SEK 9.144 | Extra domänadresser SEK 3.029/st (ex. moms)
Grundlicens inkl 3 domänadresser SEK 14.522 | Extra domänadresser SEK 4.072/st (ex. moms)

Nöjda kunder

Minuters genomsnittlig handläggningstid

Bits root kryptering

%

Gratis certifikat återutgivning

Kontakta oss gärna!

Ni kan nå oss på

+46 (0)40-631 28 18

Vår address

PKI Partner AB
Husargatan 3
211 28  Malmö
Sweden

}

Kontors tider

Mån-Fre 09:00-17:00
Lör-Sön: Stängt