GDPR

Vår Datasäkerhetspolicy och Cookiepolicy är uppdaterade. I korthet innebär det att den data vi har om dig används endast för hantering av din certifikats beställning. Har du frågor, vill ha ett utdrag eller avsluta ditt konto, kontakta oss via e-post:...

GDPR

Our Data Security Policy and Cookie Policy are updated, You can find them here and here. In short, we only use session cookies and your data is only used for handling your certifcate request. Any questions, please contact us at...