CodeSign förändringar 24 april 2024

Från och med den 24 april kommer CodeSign certifikatets privata nyckel att levereras på USB Token till dig. Har du ett CodeSign certifikat som skall förnyas, bör du därför lägga en order i mycket god tid innan ditt certifikat förfaller.

Sectigo gör förändringar för fältet Locality (Ort)

För att säkerställa hög utgivningskvalitet samtidigt som man följer CA/Browser Forumets -riktlinjer kommer Sectigo att fasa ut användningen av informationen i fältet L-Locality (Ort) till förmån för informationen i fältet S/ST State Province (Län) i våra publika...

Changes in validity period for TLS/SSL Certificates

Starting the 19 Augusti 2020 we will not be able to offer any longer validity then 1 year for public TLS certificates. Due to an industry-wide requirement set by Apple and Google, stating that any two-years TLS certificate issued after August 30, 2020 will be...

Förändringar i certifikatens löptid.

Från den 19 Augusti 2020 kommer vi inte att kunna erbjuda annat än 1 års publika TLS certifikat beroende på att Apple och Google inte längre kommer att acceptera längre giltighetstid än 398 dagar. Men vi har en lösning på problemet, en prenumeration på 2 eller 3 års...