För att säkerställa hög utgivningskvalitet samtidigt som man följer CA/Browser Forumets -riktlinjer kommer Sectigo att fasa ut användningen av informationen i fältet L-Locality (Ort) till förmån för informationen i fältet S/ST State Province (Län) i våra publika Extended Validation (EV) och Organization Validation (OV) SSL/TLS certifikat.
CA/Browser Forumets riktlinjer kräver information i ett av fälten, inte båda.

Godtagbart innehåll för fältet S/ST (Län) är väldefinierat då Sectigo använder sig av officiella uppgifter från varje land. Locality (Ort) däremot finns det inga officiella register för, vilket gör att ortsnamn blir osäker information. För att säkerställa korrekt utgivning och minimera risken för en tvingande revokering, kommer Sectigo att använda S/ST State/Province (Län) för nya certifikat istället för fältet L-Locality (Ort). Enligt CA/Browser Forumets riktlinjer kommer Sectigo att fortsätta kontrollera den fullständiga adressen för EV och OV certifikat. Existerande certifikat berörs inte av denna ändring.

Detta är en process som sker etappvis, och det kommer att ta cirka två år att bli helt genomförd. Under denna tid kan du komma att se aktiva Sectigo-certifikat som innehåller information i fältet Locality (Ort).