Changes in validity period for TLS/SSL Certificates

Starting the 19 Augusti 2020 we will not be able to offer any longer validity then 1 year for public TLS certificates. Due to an industry-wide requirement set by Apple and Google, stating that any two-years TLS certificate issued after August 30, 2020 will be...

Förändringar i certifikatens löptid.

Från den 19 Augusti 2020 kommer vi inte att kunna erbjuda annat än 1 års publika TLS certifikat beroende på att Apple och Google inte längre kommer att acceptera längre giltighetstid än 398 dagar. Men vi har en lösning på problemet, en prenumeration på 2 eller 3 års...