Sectigo gör förändringar för fältet Locality (Ort)

För att säkerställa hög utgivningskvalitet samtidigt som man följer CA/Browser Forumets -riktlinjer kommer Sectigo att fasa ut användningen av informationen i fältet L-Locality (Ort) till förmån för informationen i fältet S/ST State Province (Län) i våra publika...