AddTrust root certificate

The root certificate AddTrust External CA Root is expiring in May 2020. This will not affecat the functionalith of your exsisting certificate, and you will most likely not need to do anything.Everything is very well explained in this article: Upcoming AddTrust Root...

AddTrust root certifikat

Root certifikatet AddTrust External CA Root förfaller om några månader. Detta kommer inte att påverka funktionaliteten av Ert certifikat och ni behöver med största sannolikhet inte göra någonting. Allt är väl förklarat i artikeln: Upcoming AddTrust Root Expiration –...

Sectigo

Comodo is now Sectigo. They started to change their name about a year ago and it is now completed.

Sectigo

Comodo har bytt namn till Sectigo. Namnbytet på börjades för drygt ett år sedan och är nu helt genomfört