Efter 16 år med samma logga och alltför många år med samma web-sida uppdaterar vi oss nu ordentligt tamiflu generic.

Produktbeskrivningar finns under respektive produkt. Vi passar även på att lägga till en mängd nya produkter. En certifikatsserie med lite billigare och enklare certifikat, BASIC. EV Certifikat med multidomän funktion, UC Certifikat med WildCard funktion.

Ordersidan är uppdaterad och finns som vanligt på order.pkipartner.com, är du osäker på vilken produkt du skall välja, bör du dock starta på www.pkipartner.com.

Behöver du hjälp med att skapa CSR, eller att installera certifikatet,  www.pkipartner.support är alltid tillgänglig.

Välkomna !

After 16 years with the same logo and a website with too many years on its back, we have now done a massive overhaul to properly update our looks and user-friendliness.

Our product information can be found under each product section. At the same time, we have taken the opportunity to add several more products. Some of the certificates are slightly cheaper and more basic. We have also added an EV Certificate with multi-domain function as well as a UC Certificate with WildCard function.

Similarly, our order site has also been updated and can be found as usual on order.pkipartner.com, and if you are unsur eof what product that is right for you, you can always start on www.pkipartner.com.

Behöver du hjälp med att skapa CSR, eller att installera certifikatet,  www.pkipartner.support är alltid tillgänglig.

If you need support to create a CSR, or to read up on how to install your certificate, our support site is always available on www.pkipartner.support

Welcome!