Comodo is now Sectigo. They started to change their name about a year ago and it is now completed.

Comodo har bytt namn till Sectigo. Namnbytet på börjades för drygt ett år sedan och är nu helt genomfört