Från den 19 Augusti 2020 kommer vi inte att kunna erbjuda annat än 1 års publika TLS certifikat beroende på att Apple och Google inte längre kommer att acceptera längre giltighetstid än 398 dagar.
Men vi har en lösning på problemet, en prenumeration på 2 eller 3 års certifikat. Det gör att dina certifikatskostnader blir något lägre än om du skulle köpa 2 eller 3 st 1-års certifikat.
Du kommer att behöva göra en återutgivning av certifikatet vart år och vi måste göra Domän Control Validation, men du betalar bara vartannat eller vart tredje år.

Alla certifikat som är utställda (första giltighetsdag) fram till kl 23:59 den 18 augusti 2020 kommer att behålla sin giltighetstid. Förändringen gäller bara certifikat utställda fr.o.m kl 00:00 den 19 augusti 2020.

Förändringen gäller inte CodeSign eller Klient Certifikat (S/MIME).

Är du intresserad av längre löptider, Kontakta oss per mejl: validation@pkipartner.com.